CUPRINS

 

 

PREFAŢĂ......................................................................................................................................................

3

1. INTRODUCERE......................................................................................................................................

9

1.1. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI ORGANE DE MAŞINI.................................

9

1.2. SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII CONSTRUCŢIEI

 

       ŞI STUDIULUI ORGANELOR DE MAŞINI..............................................................................

11

1.3. CONŢINUTUL DISCIPLINEI ORGANE DE MAŞINI...........................................................

13

2. ASAMBLĂRI.............................................................................................................................................

15

2.1. Asamblări filetate...............................................................................................................

15

       2.1.1. Caracterizare, domenii de folosire.........................................................................................

15

       2.1.2. Filete. Mod de generare, elemente geometrice, clasificare, caracterizare......................

16

                        2.1.2.1. Modul de generare al filetului...........................................................................................

16

                        2.1.2.2. Parametrii geometrici ai filetului.......................................................................................

17

                        2.1.2.3. Clasificarea filetelor........................................................................................................

17

2.1.2.4. Caracterizarea principalelor tipuri de filete.........................................................................

18

       2.1.3. Forţe şi momente în asamblările filetate..............................................................................

20

2.1.3.1. Momentul la cheie...........................................................................................................

20

2.1.3.2. Momentul de înşurubare – deşurubare...............................................................................

21

2.1.3.3. Condiţia de autofixare....................................................................................................

23

2.1.3.4. Momentul de frecare pe suprafaţa de aşezare a piuliţei........................................................

23

       2.1.4. Materiale şi tehnologie...........................................................................................................

24

       2.1.5. Calculul asamblărilor filetate.................................................................................................

25

                        2.1.5.1. Forme şi cauze de deteriorare...........................................................................................

25

2.1.5.2. Calculul şuruburilor solicitate de o forţă axială şi de un moment de torsiune...........................

26

                        2.1.5.3. Calculul spirei filetului...................................................................................................

27

2.1.5.4. Calculul asamblărilor filetate încărcate transversal..............................................................

28

       2.1.6. Elemente constructive...........................................................................................................

30

                        2.1.6.1. Şuruburi, piuliţe, şaibe...................................................................................................

30

2.1.6.2. Asigurarea asamblărilor filetate împotriva autodesfacerii.....................................................

33

2.2. Asamblări prin pene longitudinale.......................................................................

36

2.2.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire.....................................................................

36

2.2.2. Asamblări prin pene paralele................................................................................................

36

2.2.3. Asamblări prin pene disc şi cilindrice..................................................................................

39

2.2.3.1. Asamblări prin pene disc................................................................................................

39

2.2.3.2. Asamblări prin pene cilindrice.........................................................................................

40

2.3. Asamblări prin caneluri..................................................................................................

40

2.3.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire.....................................................................

40

      2.3.2. Asamblări canelate cu profil dreptunghiular.......................................................................

41

2.3.2.1. Caracterizare şi clasificare...............................................................................................

41

2.3.2.2. Materiale şi tehnologie....................................................................................................

42

2.3.2.3. Elemente de calcul..........................................................................................................

42

2.3.2.4. Algoritm de proiectare....................................................................................................

43

2.4. Asamblări prin ştifturi....................................................................................................

44

2.4.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire.....................................................................

44

2.4.2. Elemente de calcul.................................................................................................................

46

2.5. Asamblări prin bolţuri.....................................................................................................

47

2.5.1. Caracterizare, clasificare, domenii de folosire.....................................................................

47

2.5.2. Elemente de calcul.................................................................................................................

47

2.5.3. Inele elastice de rezemare excentrice pentru arbori şi alezaje.........................................

48

2.6. Asamblări prin STRÂNGERE PROPRIE............................................................................

49

2.6.1. Asamblări presate....................................................................................................................

49

2.6.1.1. Modul de realizare.........................................................................................................

49

2.6.1.2. Elemente de calcul..........................................................................................................

50

2.6.2. Asamblări fretate.....................................................................................................................

53

3. ARCURI.....................................................................................................................................................

55

3.1. CARACTERIZARE, DOMENII DE FOLOSIRE, CLASIFICARE...........................................

55

3.2. MATERIALE şI ELEMENTE DE TEHNOLOGIE..................................................................

56

3.3. CARACTERISTICA ARCURILOR...............................................................................................

56

3.4. ARCURI ELICOIDALE..................................................................................................................

58

3.4.1. Arcuri elicoidale cilindrice de compresiune.........................................................................

59

3.4.1.1. Caracterizare, elemente geometrice, caracteristica elastică.......................................................

59

3.4.1.2. Calculul de rezistenţă şi la deformaţii...............................................................................

60

3.4.2. Arcuri elicoidale cilindrice de tracţiune şi de torsiune.......................................................

63

3.4.2.1. Arcuri elicoidale cilindrice de tracţiune...............................................................................

63

3.4.2.2. Arcuri elicoidale cilindrice de torsiune................................................................................

63

3.5. ALTE TIPURI DE ARCURI..........................................................................................................

64

3.5.1. Arcuri bară de torsiune...........................................................................................................

64

3.5.2. Arcuri spirale plane................................................................................................................

65

3.5.3. Arcuri lamelare.......................................................................................................................

66

3.5.4. Arcuri inelare..........................................................................................................................

67

3.5.5. Arcuri disc...............................................................................................................................

68

3.5.6. Arcuri din cauciuc...................................................................................................................

69

4. ARBORI ŞI OSII.......................................................................................................................................

71

4.1. CARACTERIZARE, DOMENII DE FOLOSIRE, CLASIFICARE...........................................

71

4.2. MATERIALE ŞI TEHNOLOGIE.................................................................................................

74

4.3. CRITERII DE CALCUL. SCHEME DE CALCUL.

 

       FORŢE CARE ÎNCARCĂ ARBORII ŞI PUNCTELE LOR DE APLICAŢIE.

 

       SOLICITĂRI ŞI CICLURILE LOR DE VARIAŢIE...................................................................

75

4.3.1. Criterii de calcul......................................................................................................................

75

4.3.2. Scheme de calcul, forţe care încarcă arborii şi punctele lor de aplicaţie..........................

75

4.3.3. Solicitări şi ciclurile lor de variaţie.........................................................................................

77

4.4. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE....................................................................................

79

4.5. CALCULUL LA SOLICITĂRI COMPUSE..................................................................................

80

4.6. CALCULUL LA SOLICITĂRI VARIABILE................................................................................

82

4.7. CALCULUL LA DEFORMAŢII de încovoiere.................................................................

84

4.8. ELEMENTE CONSTRUCTIVE..................................................................................................

86

5. CUPLAJE..................................................................................................................................................

89

5.1. CARACTERIZARE. FUNCŢII ÎNDEPLINITE. CLASIFICARE............................................

89

5.2. SARCINA DE CALCUL.................................................................................................................

91

5.3. CUPLAJE PERMANENTE FIXE................................................................................................

91

5.4. CUPLAJE PERMANENTE mobile rigide..........................................................................

95

5.4.1. Cuplaje pentru compensarea abaterilor axiale....................................................................

95

5.4.2. Cuplaje pentru compensarea abaterilor radiale..................................................................

95

5.4.3. Cuplaje pentru compensarea abaterilor unghiulare...........................................................

96

5.4.4. Cuplaje pentru compensarea abaterilor combinate...........................................................

97

5.5. CUPLAJE PERMANENTE mobile ELASTICE....................................................................

99

5.5.1. Cuplaje elastice cu elemente intermediare nemetalice......................................................

100

5.5.2. Cuplaje elastice cu elemente intermediare metalice..........................................................

104

5.6. CUPLAJE INTERMITENTE........................................................................................................

109

5.6.1. Cuplaje intermitente comandate...........................................................................................

109

5.6.2. Cuplaje intermitente automate..............................................................................................

115

5.6.2.1. Cuplaje limitatoare de sarcină (de siguranţă)......................................................................

115

5.6.2.2. Cuplaje limitatoare de turaţie (centrifugale)........................................................................

120

5.6.2.3. Cuplaje limitatoare de sens (unisens).................................................................................

122

5.7. CUPLAJE COMBINATE ŞI CU FUNCŢII MULTIPLE..........................................................

122

6. LAGĂRE CU RULMENŢI.....................................................................................................................

125

6.1. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE.......................................................................

125

6.2. CLASIFICAREA RULMENŢILOR. SIMBOLIZARE................................................................

126

6.3. CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR TIPURI DE RULMENŢI......................................

127

6.4. MONTAJE CU RULMENŢI.........................................................................................................

130

6.4.1. Scheme caracteristice de montaje cu rulmenţi....................................................................

130

6.4.2. Exemple de montaje cu rulmenţi.........................................................................................

131

6.5. MATERIALE ŞI ELEMENTE DE TEHNOLOGIE.................................................................

134

6.6. CAUZELE IEŞIRII DIN FUNCŢIUNE ŞI CRITERIILE SIGURANŢEI

 

        ÎN FUNCŢIONARE ALE RULMENŢILOR............................................................................

134

6.7. PROIECTAREA MONTAJELOR CU RULMENŢI..................................................................

135

6.7.1. Alegerea şi verificarea rulmenţilor rotitori (n>10 rot/min), care

 

   funcţionează la sarcină şi turaţie constante........................................................................

135

6.7.2. Alegerea şi verificarea rulmenţilor nerotitori şi a celor care

 

   se rotesc foarte lent (n≤10 rot/min).....................................................................................

140

6.7.3. Fazele proiectării montajelor cu rulmenţi rotitori (n>10 rot/min), care

 

   funcţionează la sarcină şi turaţie constante........................................................................

141

6.8. ELEMENTE CONSTRUCTIVE ŞI DE EXPLOATARE...........................................................

141

6.8.1. Fixarea axială a inelelor rulmenţilor......................................................................................

141

6.8.2. Ajustaje şi toleranţe pentru lagărele cu rulmenţi................................................................

142

6.8.3. Reglarea jocului în lagărele cu rulmenţi..............................................................................

143

6.8.4. Ungerea lagărelor cu rulmenţi..............................................................................................

144

6.8.4.1. Ungerea cu ulei..............................................................................................................

144

6.8.4.2. Ungerea cu unsoare consistentă.........................................................................................

145

6.8.5. Etanşarea lagărelor cu rulmenţi............................................................................................

145

6.8.6. Montarea şi demontarea rulmenţilor....................................................................................

145

6.8.6.1. Montarea rulmenţilor......................................................................................................

145

6.8.6.2. Demontarea rulmenţilor..................................................................................................

146

7. LAGĂRE CU ALUNECARE...................................................................................................................

147

7.1. CARACTERIZARE. CLASIFICARE. DOMENII DE FOLOSIRE...........................................

147

7.2. LAGĂRE RADIALE HIDRODINAMICE...................................................................................

148

7.2.1. Realizarea filmului de lubrifiant autoportant........................................................................

148

7.2.2. Regimuri de frecare................................................................................................................

149

7.2.2.1. Tipuri de frecare............................................................................................................

149

7.2.2.2. Regimuri de funcţionare pentru lagărele radiale hidrodinamice...............................................

150

7.2.3. Elemente de calcul.................................................................................................................

150

7.2.3.1. Cauzele ieşirii din funcţiune a lagărelor cu alunecare...........................................................

150

7.2.3.2. Calculul lagărelor cu frecare uscată, limită sau mixtă..........................................................

151

7.2.3.3. Elemente de calcul pentru lagărele cu frecare fuidă...............................................................

152

7.2.4. Elemente constructive şi de exploatare................................................................................

153

7.2.4.1. Corpul lagărului............................................................................................................

154

7.2.4.2. Fusurile arborilor..........................................................................................................

154

7.2.4.3. Cuzineţii......................................................................................................................

155

7.2.4.4. Ungerea lagărelor cu alunecare..........................................................................................

156

7.2.4.5. Reglarea jocului radial din lagăr.......................................................................................

158

7.3. LAGĂRE AXIALE HIDRODINAMICE......................................................................................

158

7.4. LAGĂRE hidroSTATice..........................................................................................................

160

7.5. LAGĂRE HIBRIDE........................................................................................................................

160

7.6. lagăre CU LUBRIFIANŢI NECONVENŢIONALI.............................................................

161

7.6.1. Lagăre lubrifiate cu gaze........................................................................................................

161

7.6.2. Lagăre lubrifiate cu apă.........................................................................................................

161

8. ETANŞĂRI...............................................................................................................................................

163

8.1. CARACTERIZARE. DOMENII DE FOLOSIRE. CLASIFICARE..........................................

163

8.2. ETANŞĂRI CU CONTACT..........................................................................................................

164

8.2.1. Etanşări fixe.............................................................................................................................

164

8.2.1.1. Etanşări fixe fără elemente intermediare...........................................................................

164

8.2.1.2. Etanşări fixe cu elemente intermediare..............................................................................

164

8.2.2. Etanşări mobile radiale..........................................................................................................

165

8.2.2.1. Etanşări mobile radiale pentru mişcarea de translaţie.........................................................

166

8.2.2.2. Etanşări mobile radiale pentru mişcarea de rotaţie..............................................................

167

8.2.3. Etanşări mobile axiale............................................................................................................

168

8.3. ETANŞĂRI FĂRĂ CONTACT.....................................................................................................

169

8.4. ETANŞĂRI COMBINATE...........................................................................................................

170

BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................................

171