Colecţii şi Cercetare

Anul 2008 a reprezentat un an aniversar pentru Universitatea Transilvania din Braşov, întrucât s-au împlinit 60 de ani de la înfiinţarea învăţământului superior în acest oraş. Cu toate acestea, începuturile sunt mult mai vechi. Primele atestări ale unei şcoli forestiere în Transilvania datează din 1817 şi constau într-un program de trei ani, coordonat de silvicultorul francez S. Guilleaume. Organizarea studiilor s-a inspirat după modelul educaţional francez, primii profesori fiind francezi, iar, ulterior, profesori români formaţi la Şcoala de Ape şi Păduri din Nancy.

Proiectul FORESTRY isi propune intensificarea gradului de conştientizare al studenţilor înspre păstrarea şi aprecierea valorilor culturale şi ştiinţifice locale şi internaţionale. Este un proiect de cercetare care include specialişti de la Biblioteca Universităţii şi de la Facultatea de Silvicultură, având drept obiectiv valorificarea colecţiilor vechi din cadrul acestei facultăţi (în special colecţii de carte veche, plante, obiecte tehnice, colecţii dendrologice, colecţii cinegetice)

 Printre aceste colecţii, de cel mai înalt interes pentru silvicultorii experţi, este colecţia de carte veche în domeniul silvic, românească şi străină, cuprinzând 760 de volume datând din secolul al XIX-lea. Numărul mare de publicaţii în germană şi franceză atestă influenţa pe care educaţia forestieră din aceste ţări a exercitat-o asupra educaţiei în domeniul exploatării forestiere şi silviculturii din ţara noastră la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX.

 Vor fi prezentate stadiile derulării proiectului – de la identificarea şi descrierea colecţiilor, completarea fişelor individuale ale exponatelor care atrag consultarea experţilor în domeniu, până la analiza condiţiilor de prezervare şi conservare, în vederea elaborării unui plan vast pentru atingerea condiţiilor standard necesare.

 În cadrul acţiunilor pentru promovarea şi valorificarea colecţiilor, proiectul are drept obiectiv dezvoltarea metodelor şi mijloacelor pentru facilitarea accesului la colecţii, în conformitate cu standardele de prezervare, organizarea expoziţiilor tematice si dezvoltarea muzeului virtual.