Colecţia de minerale, roci şi soluri

 

Colecţia de minerale, roci şi soluri este constituită din circa 100 eşantioane de minerale, 100 eşantioane de roci şi 50 eşantioane de soluri, colectate de pe întreg cuprinsul României, începând cu anul 1950 până în prezent. Cei care au participat activ la constituirea ei sunt atât cadre didactice, cât şi studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov, între aceştia remarcându-se prof. dr. C. Păunescu, prof. dr. Gh. I. Mihai, prof. dr. Dumitru Târziu, prof. dr. Gh. Spârchez. Ca piese reprezentative din colecţie, se remarcă prin aspectul estetic deosebit mai multe flori de mină, între care câteva eşantioane de cuarţ (SiO2), baritină (BaSO4), calcit (CaCO3), fluorit verde (CaF2) etc., dar şi pietre preţioase sau semipreţioase,  neşlefuite, precum ametistul sau granatul. Între mineralele care intră în componenţa acestei colecţii mai amintim eşantioanele de pirită (FeS2), witherit (BaCO3), stibină (Sb2S3) , rodonit (MnSiO3) ş.a. Rocile sunt şi ele reprezentate în colecţie prin numeroase eşantioane din diverse specii, cum sunt de pildă granitul, bazaltul, marmura albă, pegmatitul granitic, micaşistul, andezitul ş.a.

Mostrele care constituie colecţia de soluri sunt reprezentative pentru toate tipurile de soluri, atât de câmpie, cât şi de deal sau de munte. Din prima categorie amintim aici cernoziomul şi cernoziomul argic, dintre solurile de deal - luvosolul albic, luvosolul tipic şi eutricambosolul, iar dintre cele de munte - prepodsolul şi districambosolul.

 

Figura 7.

Granat (colecţia de minerale)

 

Figura 8.

Granit (colecţia de roci)

 

Figura 9. Soluri de deal: eutricambosol, luvosol tipic, luvosol albic (de la stânga la dreapta